Повезивање са НБС

Захваљујући вези са Народном банком Србије омогућено је коришћење сервиса који они нуде у самој апликацији.

Од доступних сервиса направили смо интеграцију за претрагу рачуна корисника на основу матичног броја као и читање актуелног курса.

  • Омогућено је аутоматско попуњавање података о клијенатима на основу њиховог пореског идентификационог броја (ПИБ) или матичног броја.
  • Свакодневно проверавамо курсну листу и на основу ових података омогућавамо приказ тренда промене курса и увек актуелан курс.