Слање фактуре путем ел. поште

Уведена је могућност слања улазних фактура и профактура путем ел. поште